Grote opkomst plan her-inrichting Meldijk, Langebuurt en Sluisbuurt.

Wethouder de Vink – Hartog heet de belangstellende welkom. Foto: OSU

Uitgeest – Woensdagavond, 21 juni om 19.30 uur, was in het gemeentehuis van Uitgeest de bijeenkomst voor de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden over de plannen om de Meldijk, Sluisbuurt tot aan de brug en de Langebuurt tot aan de kerk op te knappen.

Tijdens de presentatie werd er, middels een powerpoint presentatie, uitleg gegeven over de te verwachten werkzaamheden zoals, het herstellen van het riool tussen de Langebuurt en ’t Hoorne, het aanpakken van parkeergelegenheden, beplanting, verlichting, de haven maar ook het “sluip” en vrachtverkeer. Één van de punten was tevens de fietsroute en het trottoir.

Vele bewoners en ondernemers konden hun ideeën indienen en werden uitgebreid aan het woord gelaten waarbij vele optie’s ter harte werden genomen. Tevens konden belanghebbenden zich aanmelden voor de klankboard groep om zo met elkaar de optie’s te bespreken om medio augustus tot een mogelijk definitief plan van aanpak te komen. De verwachting is, dat na goedkeuring en de aanbesteding, de werkzaamheden in januari 2018 zullen starten en afgerond zullen zijn medio juni 2018.

Gemeente Uitgeest is ook in gesprek met Rijkswaterstaat om de viaducten, bij de Sluisbuurt en Populierenlaan/Dorregeest, te laten opknappen.