Grote opkomst commissievergadering GGZ

Nu On-Air:

Foto: OSU
Foto: OSU

Uitgeest – De opkomst was groter dan verwacht tijdens de Commissievergadering GGZ hierdoor was er een te kort aan zitplaatsen. Vele Uitgeesters hadden gehoor gegeven aan de oproep om naar het gemeentehuis te komen tijdens deze vergadering om hun stem te laten horen als voor of tegenstander voor het bouwen van een IKC op het ijsbaanterrein.

Er waren een elftal sprekers die veelal een grotere groep vertegenwoordigden, zoals onder andere Herman van Sambeek (bestuur van de IJsclub), Mevrouw van Dijk namens ViVa Zorggroep, Directeur Hans Groot (Binnenmeer/Tabijn), Eva Mark (Jeugd- en Jongerenraad) en groenliefhebbers. Jongste spreker Fé Beentjes mocht ook inspreken voor het behoud van het ijsbaanterrein en had ruim 300 handtekeningen opgehaald. Deze werden door wethouder Antoine Tromp persoonlijk in ontvangst genomen. Nadat alle insprekers hun spreektijd van maximaal 5 minuten hadden gebruikt was het aan de Uitgeester partijen om hun standpunten kenbaar te maken en hun vragen aan de wethouder voor te leggen. De meeste insprekers ontvingen regelmatig het applaus van de aanwezigen. De vragen van de insprekers hadden elk een eigen karakter van de grote van de school in m2, veiligheid van de kinderen, andere bouwlocatie’s, het behoud van groen en de Uitgeester ouderen vanwege het nieuw te bouwen zorgcentrum. Nadat wethouder Tromp de insprekers had bedankt werden de vragen zoveel mogelijk beantwoord.

Fe Beentjes jongste inspreker tijdens Commissie GGZ Foto: OSU
Fe Beentjes jongste inspreker tijdens Commissie GGZ Foto: OSU

Hierna was het aan diverse Uitgeester partijen om vragen te stellen. Zo werd er onder andere door Thom van Son (PU) gevraagd of de te bouwen school niet dusdanig groot wordt dat deze ruim 2/3 van het ijsbaanterrein beslaat? Guus Krom (UVP) of er een rotonde komt op de kruising Geesterweg – Castricummerweg? Jelle Brouwer (PvdA) Is de lokatie Paltok echt te klein? Dit zijn slechts een paar vragen uit de vele die gesteld werden. Af en toe was er op de publieke tribune een enkele kreet van onvrede te horen. Na ruim 3 uur vergaderen kwam het tot de stemming. Met 8 stemmen “voor” en 6 stemmen “tegen” gaat het plan door naar de Raad. Deze Raadsvergadering staat gepland op donderdag 8 december aanstaande.