Grote impact verwaarlozing bij slechthorendheid Nederlanders boven de 60 jaar

GEZONDHEID – Uit onderzoek van kenniscentrum VeiligheidNL blijkt dat zo’n 1,3 miljoen Nederlanders van zestig jaar of ouder moeite hebben met hun gehoor in rumoerige ruimtes.

Volgens de bovengenoemde organisatie is slechthorendheid een groeiend probleem dat vaak wordt verwaarloosd en daarnaast wachten slechthorenden  gemiddeld zo’n zeven tot tien jaar met het zoeken van professionele hulp.

“Aandacht voor slechthorendheid is cruciaal omdat verwaarlozing ervan een grote impact op de kwaliteit van leven kan hebben. Communiceren wordt lastiger en er kunnen gevoelens van angst en depressie ontstaan met als mogelijk gevolg sociaal isolement en vereenzaming”, aldus  VeiligheidNL op ‘World Hearing Day’.

Het expertisecentrum wijst er dan ook op dat er een verband is tussen ouderdoms-slechthorendheid en ontwikkelen van dementie, gehoorverlies is een wereldwijd probleem.  De verwachting is dan ook dat het aantal slechthorende verdubbelt tot 900 miljoen in 2050.

De Hoor-stichting en VeiligheidNL gaan de komende maanden verder onderzoek uitvoeren om meer te weten te komen over beweegredenen om wel of niet tijdig hulp te zoeken bij mogelijke gehoorproblemen.