Groen licht voor woningbouwplan Bibliotheeklocatie

UITGEEST – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft groen licht gegeven voor het bouwplan op Bibliotheeklocatie. Het bouwplan van 47 appartementen is beoordeeld op de financiële, ruimtelijke en maatschappelijke haalbaarheid. Wethouder Jelle Brouwer: ‘We hebben een belangrijk besluit genomen. Het ontwikkelen van de Bibliotheeklocatie door op deze locatie appartementen te bouwen is van belang voor Uitgeest. We hebben een groot woningtekort en met dit bouwplan kunnen we 47 appartementen ontwikkelen. Daarvan is 30% voor de sociale woningmarkt. Ook de Witte School blijft behouden door daar appartementen in te realiseren. Het plan sluit qua uiterlijk goed aan op het centrum.’
Na de participatieavond op 22 juni vorig jaar is de architect de details van het bouwplan verder uit gaan werken. Waar dat mogelijk was is de inbreng van de aanwezigen meegenomen. Er ligt nu een bouwplan voor 47 levensloopbestendige appartementen, waarvan 39 nieuwbouw en 8 appartementen in het bestaande gebouw van de ‘Witte School’.

In het bouwplan is een belangrijke nieuwe ontwikkeling opgenomen over de parkeervoorziening van de appartementen. Er wordt zoveel mogelijk geparkeerd uit het zicht van de openbare ruimte. Om dat te realiseren is op de binnenplaats een parkeergarage ingetekend, waarin op twee niveaus kan worden geparkeerd. De parkeervoorziening is half verdiept. De bergingen van de woningen worden ook in de parkeergarage ondergebracht. Daardoor is het mogelijk om vier extra woningen toe te voegen aan het oorspronkelijke plan.

Het besluit en de vervolgstappen
Het college heeft nu ja gezegd tegen het bouwplan en de grondexploitatie van de Bibliotheeklocatie. Nu zullen er vervolgafspraken gemaakt worden tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Deze afspraken worden vastgelegd in een ontwikkelovereenkomst. Na ondertekening van deze overeenkomst kan de ontwikkelaar een aannemer gaan zoeken die de woningen kan gaan bouwen. Het doel is om in januari 2022 met de bouw te starten.
Alle informatie is terug te vinden op de website van de gemeente Uitgeest onder plannen en projecten