Gestolen laptop leverancier bevat mogelijk gegevens gemeente Uitgeest

Uitgeest – Op 8 december j.l. is bekend geworden dat de gemeente Uitgeest mogelijk te maken heeft met een datalek. De gemeente Velsen voert voor de gemeente Uitgeest werkzaamheden uit op het gebied van belastingen. Van de medewerker van een leverancier van de gemeente Velsen, die werkzaamheden uitvoert gerelateerd aan de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken, is een laptop gestolen. De leverancier heeft 8 december j.l. gemeld dat hierop mogelijk gegevens van inwoners en bedrijven van de gemeente Uitgeest hebben gestaan.

Excuses
De gemeente Uitgeest betreurt dat dit heeft kunnen gebeuren en werkt in overleg met de gemeente Velsen, de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de betrokken leverancier aan een zorgvuldige afhandeling. De betrokken leverancier heeft aangifte gedaan bij de politie en een melding bij de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Aanvullend onderzoek heeft helaas geen uitsluitsel gegeven welke informatie op de laptop stond. Er was geen backup beschikbaar van de gestolen laptop.

Datalek
De gemeente Uitgeest kan niet uitsluiten dat gegevens op de laptop door onbevoegden zijn benaderd of dat de gegevens zijn vernietigd en heeft daarom melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een datalek zoals bedoeld in de Wet bescherming Persoonsgegevens. Via berichtgeving op de website van de gemeente Uitgeest en de lokale kranten informeren wij onze inwoners en bedrijven.

Welke gegevens stonden mogelijk op de laptop?
Omdat de leverancier werkzaamheden via de gemeente Velsen voor de gemeente Uitgeest uitvoerde in het kader van de Wet Waardering Onroerende zaken in de periode 2015-2016 is het mogelijk dat de laptop de volgende naar inwoners herleidbare gegevens uit deze periode bevat.

  • Burgerservicenummer
  • Achternaam en initialen
  • Adres
  • Geboortedatum
  • In geval van bedrijven: KVK en RSIN-nummer

Let op: het is niet zeker dat gegevens van de gemeente Uitgeest op de laptop stonden. Verder zijn geen financiële gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en bankgegevens ter beschikking gesteld aan de leverancier. Het is dus uitgesloten dat deze gegevens op de laptop stonden.