Gemeenteraad kiest voor behoud bibliotheek in afgeslankte vorm.

Uitgeest – De gemeenteraad van Uitgeest heeft donderdag 24 september besloten om de exploitatie te steunen van een bibliotheekvoorziening die ‘maximaal’ draait met vrijwilligers. Daarbij ziet de raad de inzet van de Werkgroep Behoud Bibliotheek Uitgeest als ‘essentieel’. Met een motie roept de raad het college bovendien op om te onderzoeken of ‘op zo kort mogelijke termijn verhuizing mogelijk is naar een huiselijker, klimatologisch en financieel aantrekkelijker locatie’. De raad beoogt met het besluit en de motie een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening voor Uitgeest veilig te stellen.

Wat betreft de huisvesting van de openbare bibliotheek aan de Dokter Brugmanstraat na 1 januari 2016 is wethouder Spaanderman nog in overleg met het bestuur van Bibliotheek IJmond Noord. Voor de huisvesting van de jeugdbibliotheek zal worden gezocht naar mogelijkheden binnen de Uitgeester onderwijsvoorzieningen.

Om het behoud van een bibliotheekvoorziening mogelijk te maken trekt de raad eenmalig
€ 160.000 uit voor opstartkosten en jaarlijks € 120.000 voor de exploitatie. Het college heeft daarbij van de raad wel te horen gekregen dat het moet onderzoeken of die kosten nog verder omlaag kunnen.

Het college zal periodiek aan de gemeenteraad verslag uitbrengen van de ontwikkelingen op financieel en organisatorisch gebied. Eind 2016 dient dan een evaluatie plaats te vinden gericht op de toekomst van de bibliotheekvoorziening in Uitgeest.