Gemeenteraad kiest Huttenweekterrein als voorkeurslocatie voor nieuwe ijsbaan

Persbericht

Huttenweekterrein. Foto:OSU

UITGEEST – De gemeenteraad van Uitgeest heeft donderdagavond 29 juni 2017 het Huttenweekterrein aan de Binnenkruierstraat aangewezen als voorkeurslocatie voor de nieuwe ijsbaan. De raad gaf het college daarbij de opdracht om te onderzoeken of het mogelijk is hier een 333- of 400-meter ijsbaan met wedstrijdbaan te realiseren, uit te voeren in asfalt. Verder wil de raad nader onderzoek naar
de plaats voor het clubgebouw en naar de parkeervoorzieningen.
De gemeenteraad wil dat de uitwerking van het ijsbaanontwerp plaatsvindt in gezamenlijk overleg met de IJsclub Uitgeest, omwonenden en de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM). Het college moet ook onderzoeken of het mogelijk is om beheer en exploitatie van de nieuwe ijsbaan onder te brengen bij de organisatie Holland Sport.
Het college komt te zijner tijd terug naar de raad met een uitgewerkt ontwerp voor de nieuwe ijsbaan, inclusief een kredietvoorstel. Het is de bedoeling de baan in de winter van 2018-2019 in gebruik te nemen.
Andere locaties afgevallen
De gemeenteraad baseerde zich bij de keuze voor het Huttenweekterrein op een onderzoeksrapport van Antea Group. Nadat een aantal locaties was afgevallen omdat die niet voldeden aan de uitdrukkelijke wens van de IJsclub Uitgeest dat ook de nieuwe ijsbaan in het dorp gelegen is, onderzocht het bureau drie locaties nabij de dorpskern. Volgens het rapport van Antea Group zijn de overige twee locaties niet geschikt. Zo is het terrein bij zwembad De Zien te klein voor een officiële wedstrijdbaan. Een tweede onderzochte locatie, nabij molen De Kat, stuit op onoverkomelijke bezwaren bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het dempen of ‘overkluizen’ van de waterloop is daar niet toegestaan. Bovendien zijn de gronden bij De Kat geen gemeentelijk eigendom, in tegenstelling tot het Huttenweekterrein.
Het zoeken naar alternatieve locaties voor de huidige ijsbaan is een gevolg van het besluit dat de gemeenteraad op 8 december 2016 nam om het centrumgebied van Uitgeest opnieuw in te richten met voorzieningen die de hele dorpsgemeenschap ten goede komen. Op een deel van het openbaar groen van de huidige ijsbaan wordt volgens dat raadsbesluit een Integraal Kind Centrum gevestigd.