Gemeenteraad en Commissievergadering

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU-Radio

UITGEEST – Donderdag 21 juni vindt de Commissie Algemene Zaken & Financiën plaats. Belangrijke onderwerpen zijn de Kadernota Uitgeest 2018-2022, de jaarstukken Uitgeest 2017, de jaarstukken BUCH 2019-2022 en de jaarstukken van diverse verbonden partijen. Aanvang van de vergadering is om 20.30 uur in de raadzaal.

De gemeenteraad vergadert donderdag 28 juni en op de agenda staan onder andere de hierboven genoemde onderwerpen, het Paraplu-bestemmingsplan 2017 en het aanvullend krediet maatschappelijke project maatschappelijke investering sport. De vergadering start om 20.00 uur.