Gemeenteraad

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU

UITGEEST – In verband met de verkiezingen voor het Europees Parlement (donderdag 23 mei) vergadert de gemeenteraad op woensdag 22 mei (20.00 uur).

De commissie Ruimtelijke Ordening vergadert op dinsdag 7 mei (20.00 uur). Agendapunten zijn onder meer Herinrichting De Koog, de Omgevingsvisie Uitgeest en de Huisvestingsverordening.

De commissie Samenlevingszaken/Algemene Zaken en Financiën vergadert op donderdag 9 mei (20.30 uur). Agendapunten zijn onder meer evaluatie integraal dienstverleningsmodel sociaal domein, Focusagenda regio Alkmaar en toetreding gemeenschappelijke regeling Cocensus.
Voor uitgebreide informatie gaat u naar www.uitgeest.raadsinformatie.nl/