Gemeenten in zwaar weer door Haagse bezuinigingsdrift

Foto: Foto Ronald Goedheer
Foto: Foto Ronald Goedheer

CASTRICUM – Als de rijksoverheid blijft bezuinigen op budgetten voor de gemeenten, leidt dat tot langere wachtlijsten in de zorg, verloederende wijken, afkalving van cultuur en sport.

Die boodschap heeft de Castricumse wethouder van financiën Hilbrand Klijnstra dinsdag overgebracht aan minister Plasterk van binnenlandse zaken en aan de Kamerleden van de vaste Kamercommissie binnenlandse zaken.

Dat deed hij door middel van een brandbrief, die hij samen met zo’n twintig andere wethouders van financiën aan de minister overhandigde. Klijnstra behoort tot de initiatiefnemers van het protest tegen het rijksbeleid van overhevelen van taken naar de gemeenten en tegelijk bezuinigen.

Ledematen

Klijnstra: ,,De rek er uit. In Castricum hebben we geen vet meer op de botten. Bij veel andere gemeenten zijn ook de ledematen er af. Voorzieningen dreigen te verdwijnen. In veel dingen moeten we keuzes maken.’’

De gemeente is gebonden aan wettelijke taken, zoals de uitvoering van de WMO, jeugdzorg en onderhoud van wegen. Die taken zijn verplicht. ,,Dat is tachtig procent van je begroting. De raad kan sturen op een beperkt aantal zaken. Dat zijn voorzieningen als sport en cultuur. Als de gemeente bezuinigt op de algemene uitkering uit het gemeentefonds, komen dergelijke zaken in het gedrang. Je kunt twee dingen doen. Of de ozb verhogen, of rigoureus voorzieningen schrappen. Een keuze uit twee kwaden.’’

De wethouders vinden dat in elk geval de opschalingskorting van tafel moet. Die rijksbezuiniging is gebaseerd op het oorspronkelijke idee dat gemeenten fuseren tot gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Dat idee is van tafel, maar de bezuiniging is gebleven.

Onmogelijk

Klijnstra: ,,Daarnaast zijn de twee of driejaarlijkse circulaires van het rijk elke keer weer een verrassing. Op de kortingen is geen peil te trekken. Dat maakt begroten vrijwel onmogelijk. De meerjarenraming ziet er volgend jaar weer heel anders uit. Zo kun je geen beleid maken.’’

De brief is getekend door 195 wethouders van financiën. De handtekening van die van Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen ontbreekt.

Scheidend financieel wethouder Wil Spaanderman van Uitgeest laat weten dat ’de brief hem niet onder ogen is gekomen’. ,,Anders had ik zeker getekend, wij worstelen met precies dezelfde problemen.’’

Protestbrief

De gemeenten Heemskerk en Beverwijk melden dat Heemskerk, Beverwijk en Velsen als IJmond-gemeenten in mei al een protestbrief hebben verstuurd. ,,Dat is de reden dat we aan deze actie niet hebben meegedaan’’, aldus een woorvoerder van de gemeente Heemskerk.

Bron: Nieuwspartner NHD.NL