Gemeente Uitgeest ondersteunt onderzoek naar verder verduurzamen Zwembad De Zien

Foto: OSU

UITGEEST – Zwembad De Zien wil binnen vijf jaar volledig op duurzame energie draaien. Dat betekent dat zij helemaal willen overstapen van aardgas naar duurzame alternatieven als zonne-energie. Een mooie ambitie op weg naar een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Om dit te realiseren stelt gemeente Uitgeest financiële middelen beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek.
Zwembad De Zien zet zich al langere tijd in voor duurzaamheid. Zo verwarmen zij het zwembadwater voor een groot deel met heat pipes. Nu is het tijd voor een volgende stap: samen met energiecoöperatie DUEC wil De Zien het totale energieverbruik van zwembad verduurzamen. Vrijwilligers van het zwembad en van DUEC gaan, samen met een consultancy- en engineeringbureau, onderzoeken of het zwembad in de nabije toekomst volledig op warmtepompen en zonnepanelen kan draaien. Deze ambitie past goed binnen de energietransitie, waarbij Nederland overstapt van fossiele brandstoffen naar duurzame elektriciteit en warmte.

Klimaatakkoord
In het Klimaatakkoord is door de overheid opgenomen dat Nederland in 2050 geen gebruik meer mag maken van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat we over gaan van onder andere aardgas naar duurzame energie en warmte door middel van bijvoorbeeld zonne-energie en warmtepompen. Bent u benieuwd wat u voor uw eigen woning aan duurzaamheid kunt doen? Meer informatie is te vinden op www.duurzaambouwloket.nl of www.duec.nl.