Gemeente Uitgeest corrigeert PU motie.

Foto via ijsclubuitgeest.nl
Foto via ijsclubuitgeest.nl

Uitgeest – In de motie van afkeuring die Progressief Uitgeest (PU) donderdag tijdens de raadsvergadering indiende, staat volgens gemeentewoordvoerder Peter Dicker ‘een argument dat lezers mogelijk op het verkeerde been zet’.

De – overigens verworpen – motie stelt dat het college de raad onjuist heeft geïnformeerd, onder meer omdat de verantwoordelijk wethouder op 9 juni 2015 in de commissie GGZ over het ijsbaanterrein zou hebben verklaard dat daar ‘geen huizen of bebouwing zullen komen’. Dat citaat is op de gemeentesite – in het Raadsinformatiesysteem – terug te horen. ,,Alleen, die uitspraak werd gedaan door toenmalig PU-wethouder Jan Schouten, niet door een huidige wethouder.” Bovendien reageerde wethouder Antoine Tromp (D66) donderdag met: ‘Dat was toen en dit is nu’. Het sinds november 2015 actieve college ziet het ijsbaanterrein ook als zoeklocatie voor het Integraal Kind Centrum. Opdracht van de raad is namelijk om te onderzoeken ‘hoe het centrum kan worden heringericht binnen een stedenbouwkundig kader’. Daarin wordt het ijsbaanterrein niet uitgesloten. Dicker: ,,Het nieuwe college heeft overigens, evenmin als het vorige, op voorhand een ‘afgebakken’ visie. Dat zou immers geen recht doen aan het participatietraject. “Dat laatste brengt ‘voortschrijdend inzicht’. Daarnaast zijn de te maken voorstellen ‘altijd binnen het kader van het raadsbesluit van september 2015’. Daarin staan de ambities voor het realiseren van een nieuwe school in het centrumgebied. Het college hoopt de raad op 8 december de locatiekeuze voor te leggen. Het oordeel is dan aan de raad.

Bron: Mediapartner NHD.NL door Ton de Lange

Tijdend Infomagazine spraken wij de heer Thom van Son over deze motie.

Richard Schmitt in gesprek met Thom van Son PU over de ijsbaan Deel-1

Richard Schmitt in gesprek met Thom van Son PU over de ijsbaan Deel-2