Gemeente en projectontwikkelaar zetten in op nieuwbouw Limmerkoog

Foto: Gemeente Uitgeest

UITGEEST – De gemeente Uitgeest en Limmerkoog B.V. trekken samen op voor de realisatie van minimaal 58 woningen en appartementen in de Limmerkoog. Dit is het gebied in het noorden van Uitgeest schuin tegenover Bobs party & Events. Daar staan nu nog vervallen kassen.

Wethouder Jelle Brouwer zette namens de gemeente zijn handtekening onder een intentieovereenkomst met Limmerkoog BV. “Uit regionaal onderzoek blijkt dat er in Uitgeest veel behoefte is aan nieuwe woningen voor met name jongeren en ouderen, daarom hopen we dat dit plan tot realisatie komt. Ook omdat het een verfraaiing van de entree van ons dorp betekent”, zegt de wethouder.

Het is nu nog onbekend om wat voor woningen het gaat. De gemeenteraad heeft eerder een motie aangenomen dat er minimaal 30 procent sociale huur/koop moet komen en zoveel mogelijk voor eigen inwoners.
De gemeente is in gesprek met de Provincie Noord-Holland om goedkeuring te krijgen voor woningbouw op deze locatie. Als de provincie instemt, wordt het plan verder uitgewerkt en bepaald wat voor type en hoeveel woningen er precies komen.

De vervallen kassen van Baars

De vervallen kassen, in de volksmond de ‘Kassen van Baars’ half verscholen tussen het struikgewas (Anita Webbe Uitgeest Online)