Geheimhouding van uw persoonsgegevens

UITGEEST – Alle persoonsgegevens van onze inwoners staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Met die gegevens gaan wij uiterst zorgvuldig om. Deze gegevens mogen worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals Belastingdienst, UWV, zorgverzekeraars en pensioenfondsen.

Er zijn ook andere instanties die er gebruik van kunnen maken, zoals sport- en muziekverenigingen, organisaties met een maatschappelijke functie op gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg, en de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl ziet u precies welke instellingen úw gegevens (kunnen) krijgen.

Geheimhouding aanvragen
Als u niet wilt dat deze maatschappelijke organisaties uw persoonlijke gegevens kunnen opvragen, dan kunt u aan ons vragen om uw persoonsgegevens voor hen geheim te houden, via het aanvraagformulier ‘geheimhouding persoonsgegevens’. Dat vindt u op www.uitgeest.nl (klik op Aanvragen en regelen) of kunt u telefonisch opvragen via 14 0251. U moet het formulier invullen en opsturen naar Gemeente Uitgeest, Backoffice Burgerzaken, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest.

Dat geheimhoudingsverzoek geldt niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld als overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, als een advocaat om uw gegevens bij de gemeente vraagt, of als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven, voordat wij uw gegevens verstrekken.

Uw gegevens geven wij nooit door aan commerciële instellingen en particulieren tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.