Geen ruimte voor vluchtelingen in Uitgeest.

UITGEEST – Tijdens de raadsvergadering van donderdag gaf burgemeester Wendy Verkleij antwoord en uitleg waarom Uitgeest geen vluchtelingen kan opvangen. Het rijk doet een beroep op alle gemeenten om te helpen bij de huisvesting vluchtelingen die ook naar Nederland zijn gevlucht. In Uitgeest is geen ruimte of capaciteit om een groot aantal vluchtelingen op te vangen.

,,Uitgeest is een kleine gemeente en onze voorzieningen staan in verhouding met het formaat van onze gemeente. Er is hier ruimte voor maximaal twaalf personen en dan gaat het niet om vluchtelingen, maar om statushouders (mensen met een verblijfsvergunning). Het COA doet verzoeken voor het huisvesten van 400 tot 600 vluchtelingen tegelijk. Dat is voor Uitgeest een maat te groot.’’

De reden dat ze hierop inging, had onder andere met vragen uit de raad te maken.

Er werd zelfs een motie ingediend over de vluchtelingenproblematiek, door de PvdA en D66. Deze motie werd niet aangenomen, omdat hij door andere partijen als ‘onnodig’ werd bestempeld.

De motie droeg onder andere op de gemeente in contact te treden met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), maar het is juist de taak van het COA om gemeenten te benaderen. Indiener Jelle Brouwer (PvdA) wilde met de motie vooral een signaal afgeven, zei hij.

Aanvraag

,,Er is ook nog niet direct aan Uitgeest gevraagd of er hier een mogelijkheid is tot opvang’’, zegt Verkleij bovendien. ,,Mocht het zo zijn dat er vanuit het rijk of de Veiligheidsregio Kennemerland een oproep komt, dan kijken we wat er mogelijk is. Er is een aantal locaties waar opvang mogelijk is. Maar als het gaat om een aantal personen dat we voor korte tijd kunnen opvangen, wordt het ingewikkeld’’, aldus Verkleij, die daarna refereerde naar de capaciteitskracht van haar gemeente.

,,Misschien moeten we accelereren. Raadsleden zullen op de hoogte worden gehouden van dit traject. Ook zullen we eventuele ontwikkelingen direct met de burger communiceren via de website, Facebook, Twitter en media.