Gebiedsregisseur Yvonne Groen verbindt

Yvonne Groen Foto: Gemeente Uitgeest

Uitgeest – Sinds 1 januari van dit jaar komt u haar tegen in het dorp: Yvonne Groen. Zij is de ‘gebiedsregisseur’ van de gemeente Uitgeest. In die nieuwe functie gaat zij in gesprek met inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers. Haar voornaamste doel: ‘Ik wil partijen met elkaar in contact brengen. Want “de gemeente” zijn we samen.’

Yvonne Groen: ‘Onze inwoners staan centraal. Dat was ook voorheen het geval. Maar de gemeentelijke dienstverlening krijgt meer en meer het karakter van “samenwerken aan oplossingen”. Zo stimuleert de gemeente Uitgeest naast zelfredzaamheid ook samen-redzaamheid.’

Hoe wil zij dat bereiken? ‘Onder meer door 24/7 digitaal bereikbaar te zijn, door dichtbij te zijn, door op interactieve wijze met u in gesprek te zijn en door me flexibel, dynamisch en innovatief op te stellen. Samen met u geven we invulling aan een fijne leef-, woon- en werkomgeving. Als gebiedsregisseur ben ik hierin uw contactpersoon.’

Betekent dit ‘u vraagt, wij draaien’? ‘Nee, als gebiedsregisseur denk ik met u mee. Ik begeleid, ondersteun waar mogelijk, zorg voor de juiste kennis vanuit de gemeentelijke organisatie. Wat ik doe, wordt mede ingevuld door u: de inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties. De gebiedsregisseur haakt in op initiatieven of signalen uit de Uitgeester samenleving.’

‘Vanzelfsprekend ben ik niet de enige medewerker met wie u contact hebt. De gemeente heeft al heel wat ogen en oren op straat. Denk aan de medewerkers van het groenonderhoud, van het Sociaal Team, de handhavers, de mensen van het straatonderhoud. Dat blijft uiteraard zo. Zaken zoals bijvoorbeeld het melden van losliggende stoeptegels of kapotte verlichting, het bespreken van een probleem met het Sociaal Team blijft u op de gebruikelijke wijze doen.’

‘Ik heb sinds 1 januari al veel Uitgeesters en Uitgeester organisaties leren kennen, maar ik verheug me erop er nog veel meer te ontmoeten en te horen over initiatieven en signalen op te pakken. U kunt contact met me opnemen via de e-mail: yvonnegroen@debuch.nl of mobiel: 06 124 036 30.’