Geanimeerde werksessie Stationsgebied

Betrokken inwoners bij de werksessie Stationsgebied afgelopen zaterdag in Dorpshuis de Zwaan (foto: gemeente Uitgeest).

Uitgeest – Zaterdagmorgen 25 november vond in Dorpshuis de Zwaan een werksessie plaats over het Stationsgebied. De sessie werd georganiseerd door de gemeente Uitgeest en adviesbureau Arcadis. Wethouder Anke de Vink-Hartog verrichtte de opening en de afsluiting. Zo’n dertig inwoners namen actief deel aan het programma waarbij ook veel raadsleden aanwezig waren.
De inwoners – veelal woonachtig in de omgeving van het station – toonden zich zeer betrokken bij het ontwikkelen van een visie op het Stationsgebied. Hun inbreng is binnenkort terug te lezen op de gemeentelijke website www.uitgeest.nl onder het tabblad ‘Stationsgebied’ en wordt als input meegenomen in de totstandkoming van de visie die de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden krijgt. Aan de hand van die visie kan de gemeente het gesprek voeren met het ministerie van IenW, ProRail en NS, die plannen ontwikkelen om het station van Uitgeest klaar te maken voor het ‘spoorboekloos rijden’. Daarvoor zijn een andere indeling van de sporen en ontsluiting van de perrons noodzakelijk. De aanpassing van de perrons zorgt voor een toename van overstapbewegingen en de verwachte toename van het aantal reizigers vraagt om duurzame oplossingen voor het parkeren van auto’s en fietsen. Behalve over deze onderwerpen werd tijdens de sessies ook gesproken over de gewenste kwaliteit van de verbinding tussen het Oude Dorp en de Kleis, zoals die nu wordt gevormd door de Zientunnel.