Fruitbomen aan de Gorskamplaan

Nu On-Air:

Uitgeest – Op de hoek van de Gorskamplaan en de Aan de Kromme Sloot lag al geruime tijd een grasveldje. Uit een wijkavond kwam naar voren dat de behoefte aan nieuw groen erg groot was. Enige tijd terug is men begonnen met de inrichting ervan. Het gras werd verwijderd en de grond omgeploegd. Inmiddels staan er meerdere fruitbomen, met als pronkstuk de walnotenboom die burgemeester Verkleij onlangs geplant heeft in samenwerking met de Vrouwen voor Vrede IJmond. Hiermee is de laatste boom neergezet die in het plan getekend stond.