Fietsstraat Uitgeesterweg een feit

Foto: Gemeente Uitgeest

UITGEEST – Misschien bent u er al doorheen gereden en hebt u het al opgemerkt. Sinds een aantal maanden is de Uitgeesterweg een fietsstraat. Maar wat is een fietsstraat eigenlijk? En welke regels gelden er?

Een fietsstraat is een straat die is ingericht als fietsroute, maar waarop auto’s zijn toegestaan. Het autogebruik wordt beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat. Zo zijn in Nederland fietsstraten vaak rood gekleurd, net als fietspaden.

Auto te gast
Het uitgangspunt van fietsstraten is dat de auto er te gast is. Een fietsstraat moet worden gezien als een belangrijke fietsverbinding. De positie van de auto is ondergeschikt aan die van de fiets.

Hoe ziet een fietsstraat eruit?
Er is geen standaard uitvoering van een fietsstraat. Dat houdt in dat iedere gemeente zelf kan bepalen hoe zij een fietsstraat vormgeeft, al naar gelang de lokale omstandigheden.

Fietsers behoren op de Uitgeesterweg in het midden van de rijbaan op het rode asfalt te fietsen. De zwarte naastgelegen strook asfalt is een zogenaamde straatmotief-strook die niet bedoeld is om op te fietsen.

Verkeersregels
In een fietsstraat gelden de verkeersregels zoals aangegeven in die straat – hetzij met verkeersborden, hetzij met verkeerstekens op het wegdek. Volgens de wet mogen er maximaal 2 fietsers naast elkaar fietsen. En als er in de fietsstraat een gelijkwaardig kruispunt ligt, dan hebben álle bestuurders van rechts voorrang – dus ook fietsers.

Op de Uitgeesterweg wordt maximaal 30 kilometer per uur gereden. Dit wordt met meerdere herhalingsborden 30 bij de aanwezige drempels aangegeven.