Extra vergadering gemeenteraad op maandagavond 26 maart

UITGEEST – Op maandag 26 maart is er een extra vergadering van de gemeenteraad. Tijdens de vergadering wordt de commissie geloofsbrieven benoemd. Deze commissie onderzoekt de documenten waaruit moet blijken dat de nieuw gekozen raadsleden voldoen aan de wettelijke eisen om raadslid te mogen worden. Dat betreft de minimum leeftijd van 18 jaar, geen functies die onverenigbaar zijn met het raadslidmaatschap en dat de gekozene onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie hetzij ten minste vijf jaar legaal in Nederland woont. De vergadering begint om 20.00 uur.
Aansluitend op deze vergadering is er een openbare bijeenkomst over de uitslag van de gehouden gemeenteraadsverkiezingen. Alle partijen geven hun visie op de uitslag en de betekenis daarvan voor de coalitievorming. De grootste partij geeft uitleg over het proces en de vorm van de coalitieonderhandelingen. Deze bijeenkomst start om 20.15 uur.