Extra onderzoek naar locatie N203 als opstelterrein

Uitgeest – De locatie Uitgeest N203 heeft de voorkeur van gemeenten, provincie en ministerie voor het opstelterrein voor sprinters dat ProRail wil aanleggen in deze regio. De gemeenten Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk en Velsen droegen deze locatie eerder al gezamenlijk voor, nu spreken ook de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) zich voor deze locatie uit.

Voorwaarde is wel dat het opstelterrein zo kan worden aangelegd dat de effecten voor het werelderfgoed Stelling van Amsterdam zo minimaal mogelijk zijn. Hiertoe vindt een Heritage Impact Assessment-toets (HIA) plaats. Die zal worden begeleid door de ministeries van IenM en OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Noord-Holland en de gemeente Uitgeest.

Dit is de uitkomst van het bestuurlijk overleg van gemeenten, provincie en ministerie dat woensdag 28 januari plaatsvond. In de zomer van dit jaar vindt een volgend bestuurlijk overleg plaats om op basis van de HIA-toets een definitief bestuurlijk besluit te nemen.

De vijf gemeenten lieten eind vorig jaar per brief aan het ministerie weten dat ook aan de voorkeurslocatie Uitgeest N203 (gekozen uit acht locaties) nog steeds de nodige bezwaren kleven. De gemeenten verwachten daarom ook nog maatregelen ter compensatie van onder meer de nadelen op het gebied van geluid- en lichthinder en de aantasting van het open landschap.