Ex-wethouder Mens weer kandidaat raadslid in Uitgeest?

UITGEEST – Vorig jaar, op 22 september, nam Karel Mens ontslag als wethouder. Nu een kleine vijf maanden later is de heer Mens weer voorgedragen als raadslid. Zijn benoeming komt aan de orde in de raadsvergadering van 2 maart. De oppositiepartijen PvdA, UVP en PU laten via diverse social media weten zijn terugkeer ’ten zeerste betreuren’.

Reactie via Facebook van de PvdA, PU en UVP:
“Ex-wethouder Mens, die op 22 september 2016 aftrad als wethouder vanwege een integriteitskwestie, heeft zich kandidaat gesteld voor het raadslidmaatschap in Uitgeest. De gezamenlijke oppositie bestaande uit de PvdA Uitgeest, PU en UVP hebben met verbijstering kennis genomen van deze actie van de VVD Uitgeest.
Aanleiding voor het aftreden van Mens in september was de illegale bouw van een tuinhuisje. Hij wist, zo schreef Mens in zijn ontslagbriefje, dat dit niet was toegestaan. Toen hij daarmee werd geconfronteerd diende hij zijn ontslag in. Mens was in het college van B&W wethouder van Ruimtelijke Ordening en was in die functie onder meer verantwoordelijk voor vergunningverlening en toezicht op bouwactiviteiten.
De vacature in de fractie van de VVD is ontstaan door het plotselinge vertrek van de fractievoorzitter, de heer K. Schouten, notabene vlak voor de raadsvergadering waarin het krediet voor de bouw van de school op de IJsbaan behandeld wordt.
De oppositiepartijen betreuren de handelswijze van Mens en zijn partij ten zeerste. Zij vinden dat de gehele raad, het college en de inwoners ernstig worden geschoffeerd door een mogelijke terugkeer van de heer Mens in het gemeentebestuur.

Namens de raadsfracties PvdA, PU en UVP”

Het vertrek van de heer Mens:
Vanwege een integriteitskwestie had de heer Mens zijn functie neergelegd en was daarmee afgetreden. De oorzaak lag hem in het feit dat de heer Mens bij zijn woonhuis een schuurtje had gebouwd zonder de vereiste omgevingsvergunning. Dit had zijn aanzien als wethouder, met in zijn portefeuille Ruimtelijke Ordening en Handhaving, beschadigd.

Schouten stapt op.
Doordat de heer Kees Schouten uit de raad stapt wegens te drukke werkzaamheden met zijn bedrijf, komt deze positie weer beschikbaar en wel voor de heer Mens. Mocht de heer Mens terugkomen dan is dat slechts voor inhoudelijke ondersteuning en zal hij niet deelnemen aan politieke debatten of zitting nemen in een commissie. Mike Zuurbier wordt fractievoorzitter en hij zal namens de VVD deelnemen aan de debatten. De heer Mens wil niet direct prominent aanwezig zijn na zijn eventuele terugkomst. Schouten blijft partijlid, maar volgt het vanaf de zijlijn.

De heer Mens laat aan het Noord Hollands Dagblad weten:
,,De reden voor mijn ontslag was vrij simpel, ik heb niemand beschadigd, maar op een terugkeer zat ik dus echt niet te wachten. Daar staat tegenover dat Kees vertrekt en de zetel wél bezet moet blijven.” De wettelijke gang is dat nummer 1 op de groslijst als eerste wordt benaderd om op te volgen. ,,Ik had kunnen weigeren – dat was ook mijn eerste reactie – maar heb in overleg met de partij toch besloten de voordracht te accepteren.” Schouten ziet in ieder geval geen probleem. ,,Hoe lang moet je iemand iets nadragen? Er is boete gedaan, en dan is het punt uit.”

In een korte reactie wat betreft de regels voor toelating en installatie van raadsleden schrijft gemeentegriffier Bernadette Slijkerman: ’Integriteit doet wettelijk niet ter zake’.

Dit alles vlak vóór de vergadering waarin de raad wéér praat over een voorbereidingskrediet van 3,5 ton voor een school op het ijsbaanterrein. In januari staakten de stemmen.

Bron: NHD.NL / De Uitgeester