Enquête veiligheid Uitgeester stationsgebied

Uitgeest – Namens de gemeente Uitgeest doet een enquêtebureau onderzoek naar de veiligheidsgevoelens in het stationsgebied. Medewerkers van het bureau hebben op dinsdag 17 mei in de ochtend reizigers een aantal vragen gesteld. Donderdag 19 mei in de avond zal dit nogmaals gebeuren. Ook wordt er bij direct omwonenden van het station een flyer in de bus gedaan met het verzoek om deel te nemen aan de enquête.
Op deze manier peilt de gemeente hoe inwoners en bezoekers van het station zich voelen en of er eventueel maatregelen nodig zijn. De gemeente verzoekt vriendelijk om medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Dit zal ongeveer drie minuten van uw tijd kosten.