Eigen bijdrage WMO afgeschaft op – bijna alle – gebieden.

Uitgeest – D66 Uitgeest heeft in het najaar van 2016 een motie ingediend om de eigen bijdrage voor de WMO volledig af te schaffen. Mede-indieners waren VVD, CDA en PU.
De raad heeft deze motie in meerderheid aangenomen. Het college van B & W heeft het afschaffen van de eigen bijdrage in de verordening opgenomen. Donderdagavond 30 maart is de Verordening Sociaal Domein unaniem aangenomen in de gemeenteraad.

Vanaf medio april hoeven inwoners van Uitgeest geen eigen bijdrage meer te betalen als ze bijvoorbeeld dagbesteding vanuit de WMO ontvangen. De eigen bijdrage wordt niet afgeschaft voor woningaanpassingen voor meerderjarigen en voor hulpmiddelen. Het financiële risico is te groot voor de gemeente.
D66 is trots dat ze de aanjager is geweest voor het afschaffen van de eigen bijdrage en dat het unaniem instemming van de raad heeft gekregen.

Bron: D66 Uitgeest