Eerste zorgcontracten WMO afgesloten.

Uitgeest – Eind oktober zijn de eerste 31 contracten getekend tussen de gemeenten in de regio Alkmaar en zorgaanbieders. Wethouder Antoine Tromp ondertekende namens de gemeente Uitgeest. Het gaat om contracten op het gebied van woonbegeleiding, thuisbegeleiding, activerende psychiatrische thuiszorg, praktische pedagogische thuishulp en gezinsondersteuning, dagopvang / dagbesteding, gespecialiseerde buitenschoolse opvang, logeerhuizen, begeleiding bij rehabilitatietrajecten van verslaafden etc.
Gemeenten worden met ingang van 2015 geheel verantwoordelijk voor de ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen met een beperking die thuis wonen. Deze zorgonderdelen worden overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Met de ondertekening hebben de negen gemeenten in de regio Alkmaar de begeleiding van kwetsbare inwoners in de regio Alkmaar voor 2015 met elkaar geregeld. Ook zijn de contracten met de aanbieders van Beschermd Wonen getekend. De ondertekening houdt in dat de zorg gewaarborgd is in 2015.
In de regio is besloten om de zogenaamde inkoop van zorg samen op te pakken om versnippering van ondersteuningsarrangementen te voorkomen. In de Regio Alkmaar werken de volgende gemeenten samen: Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schermer en Uitgeest.