Eendenkooi Van der Eng is weer vangstklaar

De wethouders Cecilia van Weel(rechts) en Jelle Brouwer (4de van rechts) tussen een deel van de vrijwilligers van de eendenkooi Van der Eng(foto gemeente Uitgeest)

UITGEEST – De eendenkooi van der Eng is voorzien van een nieuwe beschoeiing. De oude beschoeiing was vergaan en dringend aan vervanging toe. De wethouders Cecilia van Weel (Cultureel erfgoed) en Jelle Brouwer (Dierenwelzijn) brachten een bezoek aan de kooi om het eindresultaat te bekijken en kennis te maken met de vrijwilligers.

De eendenkooi is eigendom van de gemeente die de investering van ruim € 41.000 voor haar rekening nam. Een vaste groep vrijwilligers, met begeleiding van Landschap Noord-Holland, zorgt voor het beheer en onderhoud. Cecilia van Weel benadrukte de bijzondere cultuurhistorische waarde van de eendenkooi en prees het werk van de vrijwilligers: “Zonder de vrijwilligers kan de gemeente de kooi niet in stand houden.” Iedere dag is er een vrijwilliger aanwezig om de eenden te verzorgen”.

In de winter wordt er vooral gewerkt aan het onderhoud van een van de oudste eendenkooien van Nederland. Het verleende octrooi voor “een vogelkooi op eigen land” dateert namelijk uit 1588. Vroeger werden eendenkooien gebruikt voor de jacht op diverse soorten eenden. Tegenwoordig worden ze vooral ingezet voor onderzoek. Eendenkooi van der Eng heeft daarnaast een educatieve functie. Regelmatig komen schoolklassen op bezoek om naar de verhalen van de kooiker te luisteren.