Duurzame energie voor een aardgasvrij Uitgeest

Logo aangeleverd

UITGEEST – De gemeente Uitgeest gaat onderzoek doen, welke mogelijkheden er zijn om met warmte uit oppervlaktewater de wijken Oude Dorp en De Koog te verwarmen. Hiermee kunnen huizen op een duurzame manier verwarmd worden. In het onderzoek worden de kosten voor de aanleg van een warmtenet berekend, maar er wordt ook gekeken naar andere alternatieve, duurzame warmtebronnen. Het onderzoek is mogelijk gemaakt met een subsidie van de Provincie Noord-Holland.

Oude Dorp en De Koog aardgasvrij
Uitgeest heeft als een van de eerste gemeenten in Noord-Holland eind 2019 al een zogenaamde Transitievisie Warmte Uitgeest (TVW) vastgesteld. “Hierin geeft de raad onder andere aan welke wijken we als eerste willen gaan voorbereiden op aardgasvrij wonen. Uit een eerste verkenning zijn de wijken het Oude Dorp en De Koog aangewezen als zogenaamde “startwijken”, aldus wethouder Jelle Brouwer . “Er is voor deze wijken gekozen omdat voor het verwarmen van huizen met oppervlaktewater, veel water in de nabije omgeving nodig is. En dat is er in het Oude Dorp en De Koog relatief veel.”

Nederland van het aardgas af
De TVW is een van de opdrachten uit de Nederlandse uitwerking van het Klimaatakkoord. Een van de doelen uit het akkoord is dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Dat betekent dat huizen beter geïsoleerd moeten worden en gebruik gaan maken van duurzame warmte en elektriciteit. De eerste stap is dat in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Wethouder Brouwer: “Het is nu aan gemeenten om inwoners te helpen tussen nu en 2050 over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.

Nauwe samenwerking partners
De gemeente Uitgeest heeft de subsidie eind maart toegekend gekregen van de Provincie Noord-Holland. Verder werkt de gemeente Uitgeest in dit project nauw samen met o.a. Duurzame Energie Uitgeest Coöperatie (DUEC), Kennemer Wonen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en HVC. De Omgevingsdienst IJmond begeleidt het project namens de gemeente. Hoewel er door de coronamaatregelen geen fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn, start de gemeente nog dit jaar een intensief participatietraject om bewoners nog meer te betrekken bij alle opties en mogelijkheden voor een aardgasvrij Uitgeest.

Meer weten?
De Transitievisie Warmte van de gemeente Uitgeest is te vinden op www.uitgeest.nl. Zoek dan op ‘duurzaamheid en energiebesparing’. Kijk ook op https://www.iedereendoetwat.nl/ of https://www.odijmond.nl/projecten/aardgasvrij/