Droge voeten in park De Koog.

Werkzaamheden park De Koog. Foto: Gemeente Uitgeest

UITGEEST – De aanpak van de grondwateroverlast in park De Koog vordert gestaag. Recent is door de gemeenteraad van Uitgeest besloten de werkzaamheden uit te breiden met gescheiden opvang van het hemelwater. Deze extra activiteiten waren aanvankelijk niet gepland en leiden tot een verschuiving van de werkzaamheden.

Park De Koog had te maken met overlast van grondwater. De riolering voldeed niet en de  drainage was slecht zodat de grond te nat bleef. Onlangs besloot de raad het gescheiden opvangen en afvoeren van hemelwater in het park eerder uit te voeren en niet tijdens de renovatie van de gehele wijk De Koog. De werkzaamheden in en rond het park zijn daardoor later dan gepland afgerond (medio maart 2019). Het voordeel is dat die niet meer tijdens de totale renovatie van De Koog moeten worden uitgevoerd.

Het hemelwater van de woningen en de verhardingen in en rond het park worden afgekoppeld van de riolering. Elke woning krijgt een extra drainage-aansluiting waardoor het regenwater gescheiden van het riool wordt afgevoerd. De aanpassingen moet zorgen voor droge kelders en kruipruimtes”, aldus wethouder Cecilia van Weel (Beheer en onderhoud openbare ruimte). Daarnaast worden de paden en de verlichting in en om het park vernieuwd.

Al met een al een flinke klus die in goed overleg met de bewoners wordt geklaard. Straks is het gehele rioolstelsel vernieuwd en verbeterd en kan iedereen weer volop gebruik maken van het park zonder natte voeten te krijgen.