DNV verstrekt opnieuw certificaat ISO9001 en OHSAS18001 aan IJmond Werkt!

IJmond – Half juli 2016 vond de jaarlijkse externe audit van het kwaliteit- en arbomanagementsysteem plaats. Gedurende drie dagen werden bijna alle IJmond Werkt! leer/werk afdelingen bezocht en zijn directie, managers arbeidsmarkt en bedrijven, werkcoaches, medewerkers op locaties en coördinatoren kwaliteit en arbo/facilitair door externe auditor Cees Klopstra van DNV (Det Norske Veritas) flink bevraagd.

Tijdens de eindbespreking aan het management team rapporteerde de auditor beide managementsystemen als zijnde in overeenstemming met de norm. Er werden flink wat complimenten uitgedeeld voor de beheersmaatregelen “omgaan met agressie en ander ongewenst gedrag” dat voor 2016 als aandachtsgebied is vastgesteld. De goede begeleiding van alle partijen bij de uitvoering van de audit was zelfs een schriftelijk dankwoord van de auditor waard. Desondanks werden er ook verbeterpunten vastgesteld. De herstel- en corrigerende maatregelen die voor 13 oktober a.s. aangeleverd moesten worden zijn inmiddels door DNV geaccepteerd, de verstrekking van de nieuwe certificaten is daarmee een feit.
OHSAS 18001 is een internationale norm die eisen stelt aan het arbo managementsysteem van een organisatie. Met het behalen van het certificaat toont IJmond Werkt! aan dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving alsmede aan contractuele verplichtingen, dat risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd worden en dat medewerkers worden aangezet tot veilig handelen en leren van ervaringen, verdergaand dan de Arbowet verlangt.

ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De voortgang van geplande activiteiten en doelstellingen wordt gemonitord door het management teneinde continue verbetering te bewerkstelligen. De medewerkers worden hierin volop betrokken middels werkoverleg, tevredenheidsonderzoek, werkplek opleiden etc.

Over IJmond Werkt!

IJmond Werkt! leidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een zo regulier mogelijke arbeidsplek op de arbeidsmarkt. Als partner van gemeenten en werkgevers in de regio IJmond verbinden we talenten van mensen aan werkgevers. We richten ons op duurzame plaatsing van mensen in verschillende branches. Tevens is het WerkgeversServicepunt van IJmond Werkt! in samenwerking met UWV een betrouwbare partner voor werkgevers bij werving en selectie en advies over subsidies etc.