Dinsdag 3 september raadsinformatieavond Energietransitie

Foto: OSU

UITGEEST – Dinsdag 3 september vindt een raadsinformatieavond ‘Energietransitie’ plaats over:

  • de Regionale EnergieStrategie (RES) en
  • de TransitieVisie Warmte (TVW).

De avond vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis Uitgeest en is publiekelijk toegankelijk. De avond duurt van 19.30 tot 21.00 uur.

Regionale EnergieStrategie (RES)
De RES betreft een toelichting op het proces om beleid te ontwikkelen voor de realisatie van duurzame energietechnieken (denk aan windmolens en zonneweides) in het buitengebied. Dit beleid wordt ontwikkeld conform een landelijke opgave. Alle gemeenten in Nederland doorlopen dit proces. Het beleidproces loopt door tot voorjaar 2021. De intentie is de plaatsing van duurzame energietechnieken voor 2030 te hebben uitgevoerd.

TransitieVisie Warmte (TVW)
De TVW betreft de ontwikkeling van beleid om alternatieve duurzame verwarmingstechnieken voor woonwijken mogelijk te maken. Denk hierbij aan de aanleg van een warmtenet of de toepassing van warmtepompen. Hiervoor heeft de gemeente Uitgeest en Omgevingsdienst IJmond een verkenning laten uitvoeren. Deze geeft meer inzicht in wat de overgang naar een aardgasvrij Uitgeest betekent en welke kansrijke wijken voor 2030 aardgasvrij kunnen worden. Op grond van deze verkenning is de concept Transitievisie ontwikkeld, die op de informatieavond wordt toegelicht.