Dierenambulance reageert op valse berichtgeving

Regio – Dierenambulance Kennemerland reageert op valse berichtgeving: “Wij zijn er 24/7 voor de dieren én hun eigenaren als zij ons nodig hebben!”

Dierenambulance Kennemerland heeft ’t even helemaal gehad met sommige Facebooksites. Al enige tijd circuleren hierop negatieve berichten over de dierenwelzijnsorganisatie. Met onderstaand persbericht hoopt men hier een eind aan te maken.

Persbericht Dierenambulance Kennemerland
“Er verschijnen de laatste tijd negatieve berichten over de Dierenambulance Kennemerland op verschillende Facebooksites. In het begin meenden wij deze te moeten laten voor wat ze zijn, want wij vinden ons helemaal niet aangesproken. Echter, aangezien dit toch nog steeds doorgaat, voelen wij ons nu genoodzaakt hierop te reageren.”

De vrijwilligers van de Dierenambulance voelen zich voor schut gezet door deze valse berichtgeving. Zoals al jarenlang zetten zij zich voor de volle 100 % in voor de dieren en wordt deze mensen een groot onrecht aangedaan.

Alle berichten waarbij melding wordt gemaakt dat wij niet juist zouden handelen, worden door ons direct onderzocht. Uiteraard kunnen er fouten worden gemaakt, maar zo goed als altijd is er een heel duidelijke reden waarom er juist zo is gehandeld.

Bij de negatieve berichten op Facebook is geen sprake van enige onderbouwing. Het kan soms lijken dat wij na een melding niets doen of optreden, maar dat heeft altijd een reden.

De Dierenambulance rijdt altijd uit, behoudens bijzondere omstandigheden, en wij nodigen iedereen uit die een klacht of vraag over ons heeft met ons in contact te treden. Dan worden wij tenminste in de gelegenheid gesteld uitleg te verschaffen over onze handelswijze in specifieke gevallen. Facebook is hiervoor naar onze mening niet de juiste plek.

Bij de Dierenambulance is niets veranderd, zoals wordt gesuggereerd. Integendeel, wij zijn nog meer als voorheen bezig de opleiding en kwaliteit van de rijders, centralisten én dierverzorgers te verbeteren. Wij zijn er 24/7 voor de dieren én hun eigenaren als zij ons nodig hebben.

Bestuur en Manager van de Dierenambulance Kennemerland