Denk mee over lokaal sportakkoord

UITGEEST – In Uitgeest werken diverse organisaties samen aan een lokaal sportakkoord. Met dit actieplan gaan we zorgen, dat zoveel mogelijk inwoners in een veilige en gezonde omgeving met plezier kunnen sporten en bewegen. Als het akkoord voor 8 april 2020 wordt ingediend, stelt het Rijk in 2020 en in 2021 €10.000 per jaar beschikbaar voor de uitvoering hiervan.

Samen bouwen aan lokaal sportakkoord
Op 10 februari opende wethouder Cees Beentjes de eerste start- en inspiratiesessie, in het gemeentehuis van Uitgeest. Onder leiding van de sportformateur Hélène Kruis leverden de aanwezigen vanuit sport, welzijn, gezondheid en onderwijs veel goede input voor de eerste aanzet van het akkoord.

Denk mee bij tweede bijeenkomst
Maandag 2 maart staat de volgende bijeenkomst gepland. Op deze avond worden de speerpunten en concrete acties gekozen. Ook worden en concrete afspraken gemaakt over de uitvoering. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst.
Het programma is van 18.45 – 21.00 uur, locatie gemeentehuis Uitgeest.

Wilt u meer weten over het sportakkoord of u aanmelden voor 2 maart, mail dan naar het e-mailadres [email protected]