De Regionale Energiestrategie krijgt vorm

Foto: Aangeleverd

UITGEEST – Inwoners van de gemeente Uitgeest worden uitgenodigd tot het bijwonen van een digitale participatie-avond over duurzame energie-opwekking: de Regionale Energiestrategie. Tijdens deze avond wordt met de inbreng van inwoners toegewerkt naar de uitwerking van de RES 1.0, een plan om gezamenlijk energie op te wekken in de regio.

Het college van de gemeente Uitgeest heeft op 30 juni 2020 ingestemd met het concept van de Regionale energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland Noord (NHN). In dit concept staan alle zoekgebieden en mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie in de deelregio Alkmaar, waar Uitgeest onderdeel van uitmaakt.

Voor Uitgeest gaat het om een zoekgebied zon en wind bij de Limmerkoog en een zoekgebied wind tussen de A9 en het Uitgeestermeer. Daarnaast zijn er nog zoeklocaties langs de A9 (zon) en langs de N203 richting Krommenie (zon en wind).

Invloed op uw leefomgeving
Het concept is verder uitgewerkt om tot de zogenaamde RES 1.0 te komen. De zoekgebieden zijn nader onderzocht en de resultaten wil de gemeente Uitgeest graag delen. De uitkomst kan invloed hebben op uw directe leefomgeving. Daarom is het van groot belang dat u tijdens de participatie-avond meekijkt en meedenkt over de definitieve Regionale Energiestrategie in uw eigen omgeving.

Participatie-avond
De participatie-avond wordt op maandag 8 februari om 20.00 uur digitaal gehouden via Microsoft Teams. Aanmelden voor deze avond kan via: www.ikdenkmeeoveruitgeest.nl/RES. Na aanmelding ontvangt u meer informatie en uitleg over de avond.