De OSU is aangewezen als Lokale Omroep voor Uitgeest.

imageUitgeest – Na maanden van voorbereiding, vergaderingen en verkenning is vorige week woensdag, 15-05-2014, in de Commissie AZ van Gemeente Uitgeest onze aanvraag tot advies aan de Raad behandelt. Dit betekend dat deze een adviserende  rol heeft gehad over de aanvraag tot Lokale Publieke Media Instelling voor de OSU. Tijdens deze, zeer open en positieve, vergadering werd er een positief advies opgesteld voor de Raad van Uitgeest.

Vandaag, 21-05-2014, was de grote Raadsvergadering waarin dit advies ter tafel kwam om positief tebesluiten over onze aanvraag. Alle Raadsleden waren vol lof over wijze waarop wij thans alle materialen hebben ontvangen van de sponsoren maar vooral de terugkomst van de OSU in Uitgeest en hebben unaniem hun toestemming verleend. Dit betekend dat het besluit en advies doorgestuurd wordt naar het Commissariaat voor de Media waarna wij de officiele vergunnig krijgen om weer te mogen uitzenden in Uitgeest.

Onze dank gaat ook uit naar alle sponsoren en de Gemeente Uitgeest voor het vertrouwen.