De Koog wordt 30-kilometerzone

UITGEEST – Volgens een al in 2016 genomen verkeersbesluit wordt de wijk De Koog in zijn geheel een dertigkilometerzone. De medewerkers van de buitendienst zijn eind december begonnen met het weghalen van maximumsnelheidsborden verspreid in de wijk en het plaatsen van 30-kilometerzoneborden bij de vier toegangswegen vanaf de Geesterweg. Op die plekken liggen er inmiddels dubbele strepen in de bestrating.
Doordat in de hele wijk De Koog op deze wijze dezelfde maximumsnelheid gaat gelden kan het aantal snelheidsborden van dertig stuks worden teruggebracht naar ongeveer tien.
De meeste werkzaamheden werden voor de kerstdagen afgerond.
Andere voorrangsregeling De Kuil – Kooglaan
Als onderdeel van de inrichting als 30-kilometerzone kreeg de T-splitsing De Kuil-Kooglaan-Prinses Beatrixlaan vorige week een andere voorrangsregeling. De haaientanden in het wegdek van De Kuil zijn weggehaald. Voortaan geldt hier dat verkeer van rechts voorrang heeft. Om de weggebruikers extra te attenderen op de veranderde voorrangssituatie worden borden geplaatst waarop dit uitdrukkelijk wordt aangegeven.
Wegversmalling
Bij de wegversmalling op De Kuil worden de huidige zwarte paaltjes met reflectoren vervangen door meer zichtbare paaltjes. Verkeerskundig onderzoek heeft uitgewezen dat het daar niet wenselijk is om de huidige wegversmalling te laten verspringen.