De Koog van de toekomst weer een stap dichterbij

Foto: Aangeleverd Gemeente Uitgeest

UITGEEST – Er zijn weer stappen gezet voor de herinrichting van wijk De Koog. Het schetsontwerp is besproken tijdens de raadsinformatieavond op 29 januari. Naar aanleiding van nieuw verkregen inzichten in kosten en opmerkingen gemaakt tijdens deze avond is het huidige schetsontwerp aangepast.

Keuzes herinrichting
In april besluit het college van B&W over de mogelijke scenario’s en keuzes die bepalend zijn voor de verdere uitwerking van het schetsontwerp tot een voorlopig ontwerp. Binnenkort gaan wij om tafel met de bewoners van de Melis Stokelaan. De herinrichting start namelijk in hun straat.

Wilt u meer weten over de voortgang van het project De Koog van de Toekomst, meldt u dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Dit kan via de website: www.uitgeest.nl/dekoog. Kijk onder het kopje ‘nieuwsbrief De Koog’. De nieuwsbrief wordt ieder kwartaal verspreid.

Meer informatie en contact
Meer weten over het project en de planning? Alle resultaten en verslagen van de werkgroep inzien? Ga naar www.uitgeest.nl/dekoog. Hebt u vragen, neem dan contact op met projectleider Marco van Beek (088 909 75 41) of projectmedewerker Atie Dekker (088 909 75 31). Of stuur een e-mail naar: [email protected]