De herfst kondigt zich aan: wat te doen met de vallende bladeren

Bladkorven Foto: Aangeleverd

REGIO – Na een lange en mooie zomer gaat de natuur weer over naar de herfst. Vele bomen krijgen een mooie, gekleurde herfsttooi en dat gaat meestal gepaard met de ‘natuurlijke’ overlast van vallende bladeren. In de week van maandag 8 oktober plaatst de gemeente op diverse plekken bladkorven. Daarin kunt u uw bladeren deponeren.

de korven worden geleegd als deze vol zijn;
als de korf vol is, kunt u de bladeren er naast deponeren;
bladkorven zijn alleen voor bladeren van bomen en struiken;
er mag geen snoeiafval, grond of ander materiaal in;
de gemeente zet een veegwagen in om zo veel mogelijk blad van de straat te vegen.

Compost
U kunt bladafval ook verzamelen in eigen tuin, en het gebruiken als compost. Compost houdt vocht vast in de grond en verbetert uw grond.

[fotobijschrift 2018-10-03 Bladkorven]

Is uw sloot al schoon?

Vanaf maandag 15 oktober controleren zo’n honderd schouwmeesters de sloten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier(HHNK). Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn. Een schone sloot is nodig om het water snel af te kunnen voeren naar gemalen tijdens het storm- en regenseizoen. De sloten moeten vrij zijn van (water)planten en afval die de doorstroming van het water kunnen belemmeren. De najaarsschouw is elk jaar vanaf de 3de maandag in oktober.

Wie moet er iets doen?
Ook in Uitgeest zijn er diverse sloten waarvan de eigenaar onderhoudsplichtig is. Bent u eigenaar van land of een tuin aan een sloot, dan is de kans groot dat u deze sloot moet onderhouden. Vul uw postcode in op de website hhnk.nl/leggerwateren om te zien of u onderhoudsplichtig bent.

Wanneer is een sloot schoon?
Een sloot is goed onderhouden als (water)planten, overhangende takken en afval de aan- en afvoer van de sloot niet belemmeren. En een schone sloot heeft goed onderhouden oeverbescherming en kunstwerken (duikers, bruggen en dammen). Daarnaast zijn waterkwaliteit en ecologie ook van belang. De natuur krijgt op plekken waar dat kan, meer ruimte.

Meer informatie
Voor meer informatie ga naar hhnk.nl/najaarsschouw of neem contact op via telefoonnummer 072 – 582 8282(09.00-17.00 uur).