De heer S.M. (Sebastiaan) Nieuwland voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Uitgeest

Foto: Sebastiaan Nieuwland (D66 Vlaardingen)

UITGEEST – De gemeenteraad heeft op 23 juni 2020 besloten de heer S.M. (Sebastiaan) Nieuwland voor te dragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Uitgeest. De gemeenteraad heeft dit besluit genomen in een besloten raadsvergadering, op voorstel van de vertrouwenscommissie. Sebastiaan Nieuwland is 44 jaar, getrouwd met Danielle en heeft 2 dochters van 5 en 2 jaar. Hij is sinds 2019 werkzaam als wethouder in gemeente Vlaardingen. Hiervoor was hij 10 jaar politiek actief in zijn huidige woonplaats Heemstede.

Enquête
De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad heeft de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid naar aanleiding van de profielschets die mede op basis van een enquête onder de inwoners in februari dit jaar is vastgesteld. Van de zeventien sollicitanten is Sebastiaan Nieuwland door de vertrouwenscommissie uitgekozen als de kandidaat die het meest voldoet aan de profielschets.

“De vertrouwenscommissie heeft Sebastiaan Nieuwland gekenschetst als een ervaren bestuurder die Uitgeest daadkrachtig op de kaart zal zetten. Als empathisch en verbindend persoon zal hij snel in de harten worden gesloten van de Uitgeesters”, aldus Mike Zuurbier, de voorzitter van de vertrouwenscommissie. “Met zijn bestuurlijke ervaring bij meerdere gemeenten neemt hij veel kennis mee die hij goed kan inzetten in de diverse regio’s en samenwerkingsverbanden waarvan Uitgeest onderdeel uitmaakt”.

Sebastiaan Nieuwland verwacht op korte termijn met zijn vrouw Danielle en twee jonge dochters in Uitgeest te komen wonen. “Uitgeest is een prachtige, veelzijdige gemeente met een trotse en bruisende gemeenschap waar wij spoedig onderdeel van hopen te zijn. Ik ben heel erg blij en voel me vereerd om als uw burgemeester te worden voorgedragen”, aldus Sebastiaan Nieuwland.

Laatste fase
Met de voordracht van Sebastiaan Nieuwland door de gemeenteraad komt de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester in de laatste fase. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt overgegaan. De beëdiging door de commissaris van de Koning is voorzien op dinsdag 16 september 2020 tijdens een bijzondere raadsvergadering.