De BUCH koopt maatschappelijk verantwoord in

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU

BUCH – De BUCH heeft het Actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) vastgesteld. Dit actieplan is een uitwerking van de ambities op gebied van duurzaam inkopen. In het Actieplan staan concrete acties en inkooptrajecten benoemd. In het actieplan worden 4 speerpunten genoemd: klimaat, circulaire economie, social return en het lokale MKB.

Een MVI-coördinator helpt de BUCH op weg met de uitvoering van de acties uit het actieplan.

MVI als het nieuwe normaal
In december 2016 tekende het college van gemeente Bergen het Manifest MVI. Een jaar later sloten ook de colleges van Uitgeest, Castricum en Heiloo aan. Daarmee spraken zij af dat voortaan bij inkoop van producten en diensten niet alleen wordt gelet op de prijs, maar vooral ook op de effecten op milieu en het sociale vlak.

MVI is geen nieuw onderwerp voor de BUCH. Wel zorgt het Manifest en dit Actieplan ervoor dat MVI weer een nieuwe impuls krijgt, zodat er structureel naar duurzame kansen wordt gekeken. Zo realiseert de BUCH maatschappelijke waarde met inkoop en wordt bijgedragen aan een duurzame samenleving. Op naar het nieuwe normaal!

Meer informatie
Hebt u vragen over MVI? Neem dan contact op met de MVI-coördinator Ruud Scheerder, tel. 06 – 248 842 66 of email: ruudscheerder[email protected]