De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Uitgeest zoekt nieuwe leden!

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU-Radio

UITGEEST – De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college, de gemeenteraad en eventueel aan andere gemeentelijke organen. Zij doet dit op het gebied van de jeugdzorg (Jeugdwet), maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en werk en inkomen (Participatiewet, Ioaw en Ioaz). De Adviesraad Sociaal Domein vervult een belangrijke signaalfunctie voor knelpunten en verbeterpunten, maar ook voor het inbrengen van nieuwe ideeën. Het is daarom belangrijk dat de adviesraad veel contact heeft met de inwoners en betrokken organisaties.

Wij vragen mensen bij voorkeur met kennis en ervaring op het gebied van de Participatiewet en de Jeugdwet. Wilt u actief en kritisch meedenken en werken aan het beleid en de uitvoering op het gebied van de genoemde terreinen en daarover adviseren aan het college van burgemeester en wethouders? Dan wordt u van harte gevraagd te reageren! U dient wel woonachtig te zijn in Uitgeest.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Uitgeest: www.uitgeest.nl/bestuur-politiek/adviescommissies
Trudy van der Weide (BUCH), mail: [email protected]
Grete Wijte, lid van de Adviesraad Sociaal Domein: tel. (0251) 31 20 26 of mail: [email protected]
Heeft u belangstelling? Mail of stuur uw brief met CV onder vermelding van ‘Adviesraad Sociaal Domein’, naar [email protected], [email protected] of aan de Adviesraad Sociaal Domein, postbus 7 1910 AA Uitgeest