Dagelijks beheer Dorpshuis De Zwaan tijdelijk in handen van Sportservicepunt Langedijk

Foto: OSU

UITGEEST – Eind mei van dit jaar heeft het bestuur van Stichting Dorpshuis De Zwaan haar taken neergelegd. Om het dorpshuis open te houden en de activiteiten doorgang te laten vinden heeft het college van Uitgeest besloten om het dagelijks beheer van Dorpshuis De Zwaan per 30 juli voor een half jaar in handen te geven van Sportservicepunt Langedijk. Ook gaat de organisatie in deze periode de horeca- en verhuuradministratie verzorgen. Voor de start van het nieuwe seizoen wordt er nog een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met Sportservicepunt Langedijk voor huurders en vrijwilligers.

Tijdens een recente informatiebijeenkomst bleek dat het invullen van het dagelijkse beheer de grootste zorg was van huurders en vrijwilligers van het dorpshuis. Deze taken werden in het verleden door een locatiemanager, in dienst van het dorpshuis, uitgevoerd. Omdat begin dit jaar afscheid is genomen van de locatiemanager, had het bestuur deze uitvoerende taken overgenomen. Voor de continuïteit en ter voorbereiding op het zorgvuldig vormgeven van een nieuw bestuur is het echter wenselijk dat het dagelijkse beheer op korte termijn op andere wijze wordt ingevuld. Een professionele organisatie heeft hierbij de voorkeur, zodat het nieuwe bestuur wordt ontzorgd en de mogelijkheid heeft om haar rol in te vullen.

Over Sportservice Langedijk
Na gesprekken met twee partijen bleek het aanbod van Sportservicepunt Langedijk het beste aan te sluiten bij de doelstelling om het dorpshuis open te houden. De organisatie heeft ruime ervaring met het beheer van maatschappelijk vastgoed in de regio. Zo beheren zij de zwembaden De Bever, Het Baafje en Duikerdel, de sporthallen Geestmerambacht en De Oostwal en theater De Binding en De Beun. Zij doen dit als sociaal ondernemer en zonder winstoogmerk. Een goede sociale samenhang in Uitgeest zien zij als doel.

Wethouder Cees Beentjes: “In de korte tijd dat ik wethouder ben in Uitgeest, ben ik er van overtuigd geraakt dat het dorpshuis een belangrijke functie vervult in het dorp. Ik hecht er daarom ook grote waarde aan dat De Zwaan open kan blijven en de sociale en culturele activiteiten doorgang kunnen vinden.”

Zoektocht naar nieuw bestuur
Aan het Sportservicepunt Langedijk is gevraagd een interim bestuur te leveren voor een maximale periode van zes maanden. De reden hiervan is dat er dan met meer zorg een volledig bestuur kan worden geformeerd. De belangrijkste taak van het Sportservicepunt is het blijven behandelen van de lopende zaken en het laten doorgaan van de activiteiten.