D66 Uitgeest maakt verkiezingslijst bekend.


Foto: D66 Uitgeest
Achter van links naar rechts: Cees Hazenberg, Thijs van Herpen en Klaas Boer. Voor van links naar rechts: Rene Oud, Antoine Tromp en Martine Enthoven.

Uitgeest – D66 heeft tijdens de afgelopen ALV de verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezing voor 2018 sa- mengesteld.
De huidige fractievoorzitter, Rene Oud, is unaniem als lijsttrekker gekozen. De huidige wethouder, Antoine Tromp, is terug te vinden op plaats 5. Antoine is kandidaat-wethouder voor D66 mocht D66 plaats gaan nemen in het college. Runner up op de lijst is Thijs van Herpen. Thijs heeft deze raadsperiode de plek van de heer Kranenburg, helaas recent overleden, overgenomen in de commissie Algemene Zaken en financiën. Op plaats 3 staat Martine Enthoven (35). Martine woont in de Waldijk en is pas geïnstal- leerd in de commissie Samenlevingszaken. Haar specialisme is echter ruimtelijke
ordening. Het is dan ook de bedoeling dat Martine in de nieuwe raadsperiode deze portefeuille op zich zal nemen. Cees Hazenberg, voorzitter van de partij, is op plek vier van de lijst terug te
vinden. De voormalig gemeentesecretaris zorgt voor de nodige ervaring in de fractie.
Lijstduwer is Klaas Boer, voormalig wethouder van onze partij en een van de founding fathers van D66.
D66 ziet met vertrouwen de verkiezingen tegemoet. Het gaat deze keer over de vraag; willen we stilstaan en de consequenties aanvaarden of willen we werken aan de toekomst?