D66 reageert op mislukken tot verbinden tijdens formatie

UITGEEST – Na de eerste mislukte formatie in Uitgeest heeft D66 een poging gedaan twee belangrijke dossiers te verbinden en daarmee een brug te slaan tussen politieke standpunten. Het gaat om de ontwikkeling en verbetering van het stationsgebied met woningbouw en het voorzien in passende onderwijshuisvesting aan de noordzijde van het spoor. Helaas waren partijen niet bereid deze brug over te steken. Hieronder volgt een korte toelichting.

Vorige week zaterdag, 16 juni jl., werd  D66 uitgenodigd om aan te sluiten bij de reeds formerende partijen in Uitgeest (PU, PvdA en VVD). Het breekpunt waarop het stuk gelopen was, is de eis van de PU om twee scholen aan de noordzijde van het spoor te houden. Hiermee stapt men af van het raadsbesluit uit 2015 om met één IKC voor 3 scholen de krimp (15-20% in 2030) van het totaal aantal leerlingen in de gemeente duurzaam op te vangen.

D66 heeft de partijen voorgesteld het breekpunt van PU te accepteren indien de krimp van het aantal leerlingen kan worden gekeerd door de problematiek op de woningmarkt aan te pakken. Dat betekent dat volgens de prognose van de provincie er tussen 2015 en 2040 800 huishoudens bij moeten komen. In dat geval zal er geen krimp ontstaan. Op 16 juni leek het erop dat de partijen hierover overeenstemming hadden bereikt.

De ontwikkeling van het stationsgebied biedt de meeste kansen voor een begin van de nodige woningbouw. Daarbij willen alle partijen voorzieningen zoals sportpark en zwembad met een goede bereikbaarheid behouden. Echter, op 23 juni bleek dat de PvdA en PU terug kwamen op het gesprek van 16 juni en niet bereid zijn de mogelijkheid tot verplaatsen van deze accommodaties op de langere termijn te onderzoeken.

D66 betreurt dat er op voorhand mogelijkheden worden uitgesloten. Hoewel wij begrijpen dat de locatie gevoelig ligt, gaan wij het onderwerp niet uit de weg. Wij denken dat de opdracht voor de haalbaarheidsscan t.a.v. het stationsgebied voldoende waarborgen biedt om voorzieningen zoals het zwembad in deze omgeving in stand te houden. Het sportpark wordt daarbij buiten beschouwing gelaten, maar het kan wat ons betreft geen kwaad daar de komende tijd een visie op de langere termijn te ontwikkelen.

Gezien het feit er op korte termijn, en zonder plan, wel een besluit voor twee scholen wordt geëist, maar onvoldoende ruimte wordt gehouden voor de ontwikkeling van het stationsgebied, is wat D66 betreft onvoldoende handreiking om samen een brug over te steken. Niettemin constateert D66 dat het verschil in doelen ook weer niet zo groot is. Wij zien nog steeds mogelijkheden een brug te bouwen, over het spoor en in figuurlijke zin.