Commissievergadering Uitgeest.

Uitgeest – De commissie Samenlevingszaken vergadert op maandag 8 juni 2015 en de commissie Samenlevingszaken op dinsdag 9 juni. De commissie Algemene Zaken en Financiën vergadert op donderdag 11 juni. De vergaderingen zijn alle openbaar, worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis en beginnen om 20.00 uur.
De agenda’s zijn in te zien via de homepage van de website van de gemeente Uitgeest (www.uitgeest.nl) onder ‘Raadsinformatiesysteem’.