Commissievergadering donderdag 10 maart 2016

Uitgeest – Donderdag 10 maart om 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar, u bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De agenda is te vinden via www.uitgeest.nl onder het kopje ‘Bestuur & Politiek’. Hier staat een link naar het raadsinformatiesysteem. Ook vindt aankomende week de vergadering van de Jeugd- en Jongerenraad plaats. Deze is eveneens in de raadzaal, maandag 14 maart om 20.00 uur.