Colleges stellen nieuw informatieveiligheid- en privacybeleid vast

BUCH – De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben nieuw beleid afgesproken voor informatieveiligheid en het waarborgen van privacy. De vier gemeenten vinden informatieveiligheid en privacy randvoorwaardelijk voor een professionele werkwijze en dus zetten zij zich hier vanaf 2017 samen voor in. Met het besluit van de vier colleges is het beleid op dit thema nu ook geharmoniseerd. Via de websites maken de gemeenten transparant hoe en welke persoonsgegevens worden verzameld. Zo kunnen inwoners volgen wat er met hun persoonsgegevens gebeurt.

Tegelijk bieden de gemeenten de inwoners de mogelijkheid om te sturen op de verwerking van de persoonsgegevens, dit vooruitlopend op nieuwe Europese Privacyregelgeving (via de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG; die 25 mei 2018 in werking treedt). Een inwoner heeft bijvoorbeeld het recht op inzage in welke persoonsgegevens de gemeente verwerkt. Bovendien is het vergeetrecht in de AVG opgenomen. Dit recht biedt mogelijkheden om te zorgen dat specifieke publicaties of foto’s niet meer in zoekresultaten van bijvoorbeeld Google verschijnen.

Daarnaast starten de gemeenten een project voor een weerbare IT-omgeving tegen de toenemende cyberdreigingen. Technisch gezien gaat de organisatie de digitale omgeving en het verkeer daarop monitoren, zodat aanvallen en kwetsbare plekken tijdig opgemerkt worden.