College wijst opstelterrein treinen in Uitgeest van de hand.

Uitgeest – Burgemeester en wethouders van Uitgeest wijzen een opstelterrein voor treinen binnen de gemeentegrenzen van de hand. Het college nam dat besluit al vorige week, maarbrengt het naar buiten nadat eerst is geprobeerd om met de betrokken buurgemeenten Castricum, Heemskerk tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Volgens de jongste plannen van ProRail zijn er zeven mogelijke locaties voor een opstelterrein voor 75 sprintertreinen in beeld. Vier daarvan bevinden zich in Uitgeest, twee in Castricum en een in Beverwijk. Het college van Uitgeest keert zich tegen de plannen van ProRail omdat het van mening is dat de gemeente met de (geluids)overlast van de A9, de provinciale weg N203, de spoorlijnen Amsterdam-Alkmaar en Haarlem-Alkmaar en het vliegverkeer van en naar Schiphol al onevenredig is bedeeld.

Het college van de gemeente Castricum bracht dinsdag 16 september naar buiten dat het zich tegen beide locaties in die gemeente verzet. Castricum wil nu een gesprek aangaan met gedeputeerde Talsma van de provincie en de gemeenten Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk. Uitgeest zal zich bij dat overleg aansluiten.