College Uitgeest: niet verder met uitwerken plan overkapping spoor en N203

UITGEEST – Het college heeft de afgelopen periode laten onderzoeken of het mogelijk is de sporenzone bij het station en de N203 te overkappen met een brede groenstrook en woningen. Op basis van de uitkomsten van deze haalbaarheidsscan stelt het college aan de raad voor om niet verder te gaan met het uitwerken van dit idee. “De eerste resultaten bieden voor het college onvoldoende houvast om een vervolgonderzoek in te stellen. Het wordt een omvangrijk en ingewikkeld project met grote financiële risico’s, zegt wethouder Cecilia van Weel-Niesten.
De bedachte gebiedsontwikkeling ‘Groene Heuvel’ was een idee van een consortium van drie marktpartijen. Zij hadden op verzoek van de gemeente een schetsontwerp gemaakt. “We zijn gecharmeerd van het idee, maar het is financieel niet haalbaar. We zouden dan een oplossing moeten vinden voor de financiering van 18 tot 33 miljoen euro, door middel van bijvoorbeeld subsidies of commerciële bijdragen. Het is overigens altijd uitgangspunt geweest dat er vanuit de gemeente niets of heel weinig zou worden bijgedragen.” De haalbaarheidsscan is uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/ProRail, NS en Provincie Noord-Holland hebben daar aan meegedaan met inbreng van kennis en geld.

Tunnel of traverse
Vanwege de aanpassingen voor spoorboekloos rijden krijgt Uitgeest op termijn een tweede middenperron op het station. De bestaande tunnel onder het station is daarvoor te smal, omdat er meer reizigers door de tunnel moeten naar de middenperrons. ProRail heeft daarom aan de gemeente gevraagd wat de voorkeur heeft, een traverse (oversteek) op het station of een tunnel, om die stroom reizigers te verwerken. ProRail en de gemeente hebben samen de alternatieven onderzocht voor reizigers en de verbinding tussen De Kleis en het centrum. “De door de raad gewenste nieuwe brede en hoge tunnel blijkt tussen de 35 en 40 miljoen euro te kosten, waaraan de gemeente circa 15 miljoen euro zou moeten bijdragen. Wat het college betreft valt deze optie dus af.”

Ook een combinatietunnel (een nieuwe tunnel voor de verbinding tegen de bestaande tunnel voor de reizigers aan) valt af, omdat de eigen bijdrage vanuit Uitgeest 5 miljoen euro bedraagt. Wethouder van Weel-Niesten: “Dat is dus ook geen alternatief.” Het college kiest voor een traverse. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt 20 miljoen euro ter beschikking vanuit het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Van de gemeente wordt in principe geen financiële bijdrage verwacht.

“De traverse wordt in samenwerking met ProRail ontworpen en de gemeente zet in op een fraai, kwalitatief en bij Uitgeest passend ontwerp. Dat ontwerp moet zodanig zijn dat het in de toekomst uit te breiden is tot een volwaardige verbinding voor fietsers en voetgangers tussen De Kleis en het centrum, en ook onderdeel kan worden van een gebiedsontwikkeling in de Stationsomgeving.”

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp op 30 augustus.