College start onderzoek nieuwe locatie ijsbaan

UITGEEST – Het college laat op korte termijn de geschiktheid onderzoeken van twee alternatieve locaties voor de ijsbaan. Het eerste terrein ligt tussen het Huttenweekterrein en molen De Dog; het tweede aan de overzijde van de Geesterweg, nabij molen De Kat. Uitgangspunt is dat er ruimte gezocht wordt voor een 400-meterbaan, die ook geschikt is voor kortebaanwedstrijden.

Het onderzoek zal – na een aanbestedingsprocedure – worden uitgevoerd door een terzake deskundig bureau. De gemeente heeft de KNSB daarover geraadpleegd. Het college heeft het bestuur van de IJsclub Uitgeest in een gesprek op de hoogte gesteld van het komende onderzoek en van de twee onderzoekslocaties. Het bestuur van de ijsclub wil het voorstel voor een alternatieve locatie serieus bestuderen, maar reageert verder dat het ‘bij het standpunt blijft dat het besluit van de gemeenteraad van 8 december in strijd is met het geldende structuur- en bestemmingsplan en een eventuele procedure bij de bestuursrechter met vertrouwen tegemoetziet.’

Het college zal de vorderingen in het onderzoek en de uitkomsten delen met het bestuur van de ijsclub.

Het instellen van een onderzoek naar alternatieve locaties voor de ijsbaan komt voort uit een besluit dat de gemeenteraad van Uitgeest op 8 december 2016 heeft genomen. De raad besloot toen om het centrumgebied van Uitgeest opnieuw te gaan inrichten met voorzieningen die de hele dorpsgemeenschap ten goede komen. Op een deel van de huidige ijsbaan wordt volgens dat besluit een Integraal Kind Centrum gevestigd.