College onderzoekt ook Zienlaan voor tijdelijke jongerenwoningen

Foto: OSU

UITGEEST – Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest onderzoekt een tweede locatie voor de plaatsing van tijdelijke jongerenwoningen. Door de omwonenden van de Benesserlaan is de locatie Zienlaan in beeld gekomen. Het college onderzoekt of het haalbaar is de tijdelijke jongerenwoningen op het parkeerterrein van de Zienlaan te plaatsen. Wanneer het onderzoek is afgerond neemt het college een besluit op welke van beide locaties de woningen geplaatst worden. Wethouder Jelle Brouwer: ‘De realisatie van de tijdelijke jongerenwoningen is nodig, omdat er een enorm tekort is aan woningen voor jongeren uit Uitgeest. We hopen dat het onderzoek van de locatie Zienlaan snel duidelijkheid geeft, want de nood onder jongeren is hoog.’

Onderzoek naar de parkeersituatie en milieuhinder
De suggestie voor het onderzoek van de locatie Zienlaan is besproken in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Een meerderheid van de raadsleden heeft aangegeven het onderzoek naar deze locatie wenselijk te vinden. Het onderzoek richt zich vooral op de parkeersituatie en op milieuhinder van de omliggende gebruikers (het zwembad, de sporthal en de sportvelden).

Locatiekeuze na onderzoek
Als het onderzoek is uitgevoerd neemt het college een besluit over de locatie waar de tijdelijke woningen voor jongeren door Kennemer Wonen geplaatst kunnen worden. De omwonenden van zowel de locatie Zienlaan als de locatie Benesserlaan worden daarover ook geïnformeerd.